قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

معرفی گونه های خارجی (غیر بومی ) به ماداگاسکار (برای کودکان)


رودخانه مانامبولو
معرفی گونه های خارجی باعث فنا شدن بسیاری از گونه های بومی ماداگاسکار شده است. بهترین نمونه صدمات بوجود آمده با معرفی گونه های خارجی را میتوان در دریاچه ها و رودخانه های جزیره دید. ماهی انطباق پذیر و وحشی تیلاپیا به عنوان ماهی خوراکی وارد شد و باعث نابودی ماهی بومی "سیچلید" (cichlid) شد.<< | ابتدا | >>

24 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009