قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

حفاظت از محیط زیست ماداگاسکار (برای کودکان)


درخت باوباب در غروب
درحالیکه ماداگاسکار مشکلات زیست محیطی دارد٬ تعداد زیادی از مردم برای حفاظت از جنگلها و موجودات بومی آن تلاش میکنند. امروزه ماداگاسکار یکی از بهترین سیستمها را در بین پارکهای حیات وحش آفریقا دارد و برای جذب اکوتوریستها تلاش میکند. اکوتوریستها کسانی هستند که به طبیعت و فرهنگ بومی علاقه مندند و میخواهند کمترین تاثیر را بر محیط زیست داشته باشند. اکوتوریسم با بوجودآوردن موقعیت شغلی مانند: راهنما٬ آشپز و باربر برای مردم محلی می تواند به اقتصاد ماداگاسکار کمک کند و در عین حال منبعی باشد برای بدست آوردن بودجه برای تلاشهای حفاظتی.<< | ابتدا | >>

25 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009