قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

ماداگاسکار

تور ماداگاسکار (برای کودکان)
به تور تعاملی و آموزنده ماداگاسکار خوش آمدید.

قسمت ۱: مقدمه
قسمت ۲: جغرافیا
قسمت ۳: آب و هوا
قسمت ۴: مردم
قسمت ۵: تاریخ
قسمت ۶: اقتصاد
قسمت ۷: حیات و حش
قسمت ۸: حیات وحش ـ لیمرها
قسمت ۹: حیات وحش ـ گوشتخواران
قسمت ۱۰:حیات وحش ـ پستانداران
قسمت ۱۱: حیات وحش ـ پرندگان
قسمت ۱۲: حیات وحش ـ قورباغه ها
قسمت ۱۳: حیات وحش ـ خزندگان
قسمت ۱۴: حیات وحش ـ مارمولکها
قسمت ۱۵: حیات وحش ـ مارها
قسمت ۱۶: حیات وحش ـ ماهیان
قسمت ۱۷: حیات وحش ـ بی مهره گان
قسمت ۱۸: گیاهان
قسمت ۱۹: محیط زیست
قسمت ۲۰: محیط زیست ـ از بین رفتن جنگلها
قسمت ۲۱: محیط زیست ـ آتش ها
قسمت ۲۲: محیط زیست ـ فرسایش
قسمت ۲۳: محیط زیست ـ بهره برداری بیش از حد
قسمت ۲۴: محیط زیست ـ گونه های خارجی (غیر بومی )
قسمت ۲۵: محیط زیست ـ محافظت
قسمت ۲۶: آزمون
<< | ابتدا | >>

0 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009