قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

بهره برداری بیش از حد از منابع زنده در ماداگاسکار (برای کودکان)


جنگل برای کشاورزی معیشتی از بین برده میشود.
گونه های بومی ماداگاسکار به صورت وحشیانه توسط مردمی که می خواستند خانواده های خود را تامین کنند٬ شکار و جمع آوری شده اند. هرچند از سال ۱۹۶۴ کشتن و داشتن لیمرها به عنوان حیوان خانگی ممنوع است٬ اما آنها در مکانهایی که منع های محلی که فدی (fady) گفته میشود وجود ندارد٬ به عنوان بوشمیت ( کشتن حیوانات وحشی برای گوشت آنان) شکار میشوند.

خزندگان و دوزیستان با علاقه بسیار برای بازارهای بین المللی جمع آوری میشوند. آفتاب پرستها٬ مارمولکها٬ مارها و لاک پشتها بیشتر از بقیه جمع آوری میشوند.

آبهای اطراف ماداگاسکار محل بسیار خوبی برای ماهیگیری و یکی از مهمترین منابع درآمد مردم محلی است. متاسفانه توجه کمی به ماهیگیری میشود و توسعه خوبی نیافته است. کشتی های ماهیگیری خارجی برای ماهیگیری به منطقه نزدیک میشوند که باعث کاسته شدن از تعداد موجودات دریایی و سهم اندک ماهیگیران محلی میشوند. کوسه ها٬ خیارهای دریایی و لابسترها با سرعت افزاینده غیرپایداری شکار میشوند.<< | ابتدا | >>

23 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009