قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

فرسایش در ماداگاسکار (برای کودکان)


نمای هوایی از رودخانه مانامبولو که در اثر فرسایش خاک قرمز شده است.
با رودخانه های قرمز رنگی که در جزیره جریان دارند و باعث بوجود آمدن لکه های قرمز در آبهای مجاور در اقیانوس هند شده اند٬ فضانوردان پس از مشاهده آن را به مانند ماداگاسکار در حال خونریزی و مردن تشبیه کرده اند.

از بین رفتن جنگلها در منطقه مرتفع میانی ماداگاسکار باعث فرسایش شدید خاک شده است. برای ماداگاسکار که اقتصاد آن وابسته به محصولات کشاورزی است٬ از دست دادن خاک بسیار گران تمام میشود.<< | ابتدا | >>

22 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009