قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

آتشهای کشاورزی در ماداگاسکار (برای کودکان)


هر سال حدود یک سوم زمینهای ماداگاسکار توسط کشاورزان برای کشاورزی و چراگاه سوزانده میشود.

بیشتر اوقات آتش به زمینهای بکر اطراف سرایت پیدا کرده و باعث صدمه به اکوسیستم منحصر به فرد جزیره میشود.<< | ابتدا | >>

21 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009