قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

ازبین بردن جنگلها در ماداگاسکار (برای کودکان)


عکس هواپیمایی از فرسایش به دلیل از بین رفتن جنگلها در ماداگاسکار
ازبین رفتن جنگلها در ماداگاسکار سه دلیل عمده دارد: ازبین بردن جنگل و سوزاندن برای کشاورزی٬ قطع درختان برای الوار و تولید ذغال چوب و هیزم برای پخت و پز.

قطع درختان و سوزاندن برای کشاورزی
قطع درختان و سوزاندن برای کشاورزی که در زبان محلی با عنوان تاوی شناخته میشود قسمت مهمی از فرهنگ و اقتصاد مالاگاسی است. تاوی عمدتا برای تبدیل جنگلهای انبوه استوایی به شالیزار برنج استفاده میشود. معمولا درختان یک یا دو جریب از جنگل بریده شده و بعد زمین سوزانده میشود و در نهایت برنجکاری میشود. بعد از یک یا دو سال تولید٬ زمین برای ۴ تا ۶ سال قبل از استفاده دوباره٬ رها میشود. بعد از اینکه این چرخه دو یا سه بار طی شد٬ خاک فاقد مواد معدنی میباشد و گیاهان کوچک و علفها در آنها رشد میکنند. معمولا در شیبها گیاهان جدید نمیتوانند باعث استقامت خاک شوند و فرسایش و رانش زمین بوجود می آید.

تاوی بهترین راه امرار معاش برای بسیاری از مالاگاسی ها است و در بین مردمی که زندگی روزمره سختی دارند توجه بسیاری اندکی به نتیجه دراز مدت این عمل است. از دیدگاه آنان تا زمانی که جنگل وجود دارد باید قبل از همسایه از آن استفاده کرد. در باور معنوی و فرهنگی٬ انجام تاوی برای برنج باعث بهبود اقتصاد و غنی شدن برنج به عنوان محصول میشود.

قطع درختان برای الوار
قطع درختان برای الوار مشکلی مخصوصا در جنگلهای انبوه شرق ماداگاسکار و مشخصا در ماسولا پنینسولا است. ارزش زیاد چوب سخت مالاگاسی ( مخصوصا آبنوس و صندل سرخ که ممکن است هر تن ۲۰۰۰ دلار به فروش برسد) باعث شده که قطع غیرقانونی درختان در برخی مناطق حفاظت شده مشکلی جدی باشد.

تولید ذغال چوب و هیزم
درختان جنگلهای سوزنی بومی ماداگاسکار با سرعت زیادی برای تولید ذغال چوب قطع میشوند. مردم محلی برای کمک هزینه زندگی با فروختن کپه های کوچک ذغال چوب در کنار جاده٬ به سراغ منبع گیاهی میروند که معمولا یک درخت باارزش آلواودیا (Alluaudia) است.<< | ابتدا | >>

20 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009