قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

ماهیان ماداگاسکار (برای کودکان)


ماهی تیلاپیا در یک آبگیر. تیلاپیا توسط انسان به این جزیره آورده شد و صدمه زیادی به اکوسیستم ماداگاسکار زده است. تعداد زیادی از ماهیان بومی جزیره به دلیل وجود این ماهی منقرض شده اند.
ماهیان ماداگاسکار به شدت در خطر انقراض هستند. از دست دادن زیستگاه٬ مخصوصا تبدیل گیاهان بومی به برنج همراه با فرسایش به دلیل قطع درختان و معرفی گونه های غیر بومی به جزیره باعث از بین رفتن گونه های بومی شده است. بسیاری از گونه های منحصر به فرد ماداگاسکار دیگر در حیات وحش دیده نمی شوند.

وجود صخره های دریایی به صورت حلقه ای به دور جزیره باعث گرد آمدن گونه های متنوعی از موجودات دریایی از جمله ماهیان شده است .<< | ابتدا | >>

16 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009