قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

مارهای ماداگاسکار (برای کودکان)


مار نر لانگاهای ماداگاسکاری
بیشتر از ۸۰ گونه از مارها در ماداگاسکار زندگی میکنند که هیچکدام برای انسان خطری ندارند.<< | ابتدا | >>

15 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009