قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

بی مهرگان ماداگاسکار (برای کودکان)


شب پره دنباله دار در ماداگاسکار
تعداد نامعلومی از بی مهرگان در ماداگاسکار وجود دارند و این جزیره یکی از غنی ترین تنوعهای حیاتی حشرات در دنیا را دارد.<< | ابتدا | >>

17 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009