قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

پرندگان ماداگاسکار (برای کودکان)


کوآی بزرگ (Giant coua) در ماداگاسکار.
۲۵۸ گونه از پرندگان در ماداگاسکار وجود دارند که ۱۱۵ گونه از آنان در هیچ کجای دیگر دنیا یافت نمی شوند. تعداد زیادی از مردم تنها برای دیدن این پرندگان به ماداگاسکار سفر می کنند.

زمانی بزرگترین پرنده زمین در ماداگاسکار زندگی می کرد٬ این پرنده وزنی معادل ۱۱۰۰ پوند (۵۰۰کیلو ) و ۱۰ فوت (۳متر ) قد داشت. پرنده فیلی (Aepyornis) به دلیل شکار٬ ورود موجودات جدید توسط انسان و از بین رفتن زیستگاههایش منقرض شد.

تخم پرنده فیلی ۲۰ پوند وزن داشت که می شد با آن املتی برای ۱۵۰ نفر درست کرد.<< | ابتدا | >>

11 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009