قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

قورباغه های ماداگاسکار (برای کودکان)


قورباغه گوجه فرنگی در ماداگاسکار
حدود ۳۰۰ گونه قورباغه در ماداگاسکار وجود دارند که ۹۹٪ آنها بومی هستند. قورباغه ها تنها دوزیستان ماداگاسکار هستند و در آنجا وزغ٬ سمندر و سمندر آبی وجود ندارد.

قورباغه گوجه فرنگی
قورباغه گوجه فرنگی مواد چسبناکی از خود ترشح میکند که او را در مقابل مارهای کلوبرید ٬ گربه ها و سگها محافظت میکند. این مواد ترشحی میتواند باعث ایجاد حساسیت در انسان شود.

قورباغه مانتلا
مانتلاها (Mantella) از محبوبترین غورباغه های مالاگاسی در تجارت حیوانات خانگی هستند. این قورباغه بسیار زیبا٬ شباهت اکولوژیکی بسیاری به قورباغه سمی سیاه در آمریکای جنوبی دارد٬ هر دو از رنگ روشن برای نشان دادن ترشحات سمی پوستشان به شکارچیان استفاده میکنند.<< | ابتدا | >>

12 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار