قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

پستانداران ماداگاسکار (برای کودکان)


استرکد تنرک در ماداگاسکار
در کنار لیمرها و گوشتخواران ٬ ماداگاسکار دارای گونه های منحصر به فرد دیگری از پستانداران است.

تنرک ها
تنرک ها حشره خواران غیر عادی هستند که زیستگاهای مشترکی با جوجه تیغی ها٬ موشها٬ موشهای پوزه دراز (shrews)٬ اوپوسوم ها و حتی سمورها دارند. هرچند تنرک ها در آفریقا هم وجود دارند اما تنوع آنها در ماداگاسکار بیشتر بوده و به ۳۰ گونه میرسد.

جوندگان
گونه های زیادی از جوندگان در ماداگاسکار وجود دارند که شناخته شده ترین آنها موش بزرگ جهنده است که تقریبا به اندازه یک خرگوش است. این حیوان مانند خرگوش گوشهای نوک تیز و بلند٬ موهی کوتاه و پاهای عقب بزرگی دارد که برای جهیدن استفاده میکند. موش بزرگ جهنده میتواند حدود ۳ فوت ( ۱ متر ) به هوا بپرد تا از دست شکارچیانی مانند فسا و مار بوا فرار کند.

خفاش ها
حداقل ۲۷ گونه از خفاشها در ماداگاسکار وجود دارند شامل خفاش میوه که به عنوان روباه پرنده شناخته میشود.

گمشده از ماداگاسکار

بر خلاف آفریقا حیواناتی مانند میمون٬ فیل٬ گورخر٬ زرافه٬ شیر٬ کفتار٬ کرگدن٬ آنتلوپ٬ بوفالو٬ شتر٬ گربه و یا سگ در ماداگاسکار وجود ندارند. این به آن دلیل است که ماداگاسکار یک جزیره است و بسیاری از پستانداران هرگز به آن پا نگذاشته اند.<< | ابتدا | >>

10 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009