قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

حیات وحش ماداگاسکار (برای کودکان)


آفتاب پرست پارسن در ماداگاسکار.
ماداگاسکار دارای بعضی از متنوع ترین گونه های حیاتی است.

تقریبا ۲۰۰٬۰۰۰ موجود شناخته شده را میتوان در ماداگاسکار پیدا کرد. حدود ۱۵۰٬۰۰۰ بومی هستند یعنی در هیچ جای دیگر یافت نمی شوند. بیشتر از ۵۰ نوع لیمر٬ ۹۹٪ از غورباغه ها و ۳۶ گونه از پرندگان متعلق به این جزیره است. ماداگاسکار دارای ۱۰۰٪ لیمرهای دنیا٬ نیمی از آفتاب پرستهای آن و ۶٪ قورباغه های آن است ( هرچند هیچ وزغی).

بعضی گونه های ماداگاسکار دارای نزدیکترین گونه ها نه در آفریقا بلکه در اقیانوس آرام جنوبی و آمریکای جنوبی هستند.<< | ابتدا | >>

7 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009