Malagasy words for healthMalagasy-English/English-Malagasy: Dictionary and Phrasebook (Hippocrene Dictionary & Phrasebook)
by Janie Rasoloson

Amazon.com: Malagasy, the national language of Madagascar, has over 10 million speakers. This dictionary and phrasebook provides the traveller to this beautiful island with the means for basic communication, as well as an introduction to the country's culture. The compact guide includes a two-way bilingual dictionary with over 2,000 entries and a phrasebook containing all of the essential topics, from introductions and common phrases to accommodations, food and drink, weather and health, among many others.
Malagasy to English Dictionary: Words, phrases, translations: Introductions | Food | Accommodations | Travel | Communications | Shopping | Money | Health | Bureaucracy | Weather | Nature | Animals | Plants | Politics | Emergency | Time | Measures | Numbers

I am sick Marary aho
My friend is sick Marary ny namako
I do not feel well Tsy metimety aho
I need a doctor Mila dokotera aho
It hurts here Eto no marary
I have vomitted Nandoa aho
I feel dizzy Fanina aho
I cannot sleep Tsy mahita tosy aho
I cannot eat Tsy mahinan-kanina aho
I have a cold Voan'ny gripa aho
I have a temperature Mamay aho
I have a broken leg Tapaka ny tongotro
I have diarrhea Mivalana aho
Which pharmacy is open tonight? Farmasia iza no misokatra anio alina?
I need medication for [x] Mila fanafodt [x] aho
How long do I take this medication? Hafiriana no hihinanako ity fanafody ity?
You have an infection Misy infection ianao
Take this medication Mihini ity fanafody ity ianao
AIDS SIDA
bacteria bakteria
cramps krampy
diarrhea fivalanana
fever tazo
flu gripa
heart attack crise cardiaque
hepatitis heptita
infection infection
infectious mifindra
malaria malaria
parasite parazita
stomach ache aretim-bavony
ankle kitrokely
arm sandry
back lamosina
blood ra
body vatana
bone taolana
brain ant-doha
breast nono
chest tratra
ear sofina
elbow kiho
eye maso
face tarehy
finger rantsana
foot tongotra
hair volo
hand tanana
head loha
heart fo
heel faladia
intestine tsinay
jaw hihy
knee lohalika
leg tongotra
lip molotra
liver aty
lung avokavoka
mouth vava
nail hoho
neck atoka
nose orona
ribs taolan-tehezana
shoulders soroka
skin hoditra
stomach vavony
throat tenda
thumb ankihibe
toe rantsan-tongotra
tongue lela
tooth nify
vein lalan-dra
wrist valahana
anesthetic anestezia
antibiotics antibiotika
antidote ody poizina
aspirin aspirinina
band-aid sparadrap
cotton wool vovo
injection tsindrona
medication fanafody
pills pila
syringe tsindrona
thermometer termometatra
tranquilizer calmant
vitamin vitaminina
doctor mpitsabo


Malagasy-English/English-Malagasy: Dictionary and Phrasebook (Hippocrene Dictionary & Phrasebook)
by Janie Rasoloson

Amazon.com: Malagasy, the national language of Madagascar, has over 10 million speakers. This dictionary and phrasebook provides the traveller to this beautiful island with the means for basic communication, as well as an introduction to the country's culture. The compact guide includes a two-way bilingual dictionary with over 2,000 entries and a phrasebook containing all of the essential topics, from introductions and common phrases to accommodations, food and drink, weather and health, among many others.