SKOGSSKÖVLING PÅ MADAGASKAR

Skogsskövlingen på Madagaskar är till stor del resultatet av tre verksamheter: Svedjejordbruk, timmerutvinning och produktion av brännved och träkol för matlagningssyften.

Svedjejordbruk

Svedjejordbruk, som lokalt kallas "tavy", är en viktig del av den madagaskiska kulturen och den madagaskiska ekonomin. Tavy används främst för att omvandla tropiska regnskogar på Madagaskar till risfält.Vanligtvis så blir ett tunnland eller två av skogen nedhuggen, bränd, och sedan planterad med ris. Efter ett år eller två av produktion så lämnas fältet oanvänt under 4-6 år innan processen upprepas. Efter 2-3 sådana cykler är jorden uttömd på näringsämnen och marken är sannolikt koloniserad av busksnår eller gräs. På sluttningar så är den nya vegetationen ofta otillräcklig för att hålla fast jorden, vilket betyder att erosion och jordskred blir ett problem.

Tavy är det effektivaste sättet för många madagasker att försörja sina familjer, och bland folk vars dagliga försörjning är i fråga så finns det lite oro för de långsiktiga konsekvenserna av deras handlande. Ur deras perspektiv så så länge det finns mer skog fritt tillgänglig för röjning så kan man lika gärna använda marken innan en granne gör det. Tavy för ris har också andliga och kulturella anknytningar som går utöver det ekonomiska och näringsmässiga värdet av ris som gröda.

Timmerutvinning

Timmerutvinning är speciellt ett problem i regnskogarna på östra Madagaskar, särskilt på Masoala-halvön. Det höga värdet på madagaskiskt ädelträ (mest ebenholts och madagaskiskt rosenträ, som kan dra in 2 000 dollar per ton på internationella marknader), gör illegal timmerutvinning till ett betydande problem i vissa skyddade områden.

Brännved och träkolsproduktion

Madagaskars endemiska taggiga skog huggs ner i en alarmerande takt för träkolsproduktion. För att kunna förtjäna sitt uppehälle genom att sälja små högar av träkol längs vägarna på sydvästra Madagaskar, så vänder sig lokalbefolkningen till den närmaste växtresursen, vilket i detta fallet ofta är det magnifika Alluaudia-trädet.Flygbild av skogsskövlingsframkallad erosion på Madagaskar.


< Previous Page | Main Page | Next Page >

Page 20 of 27