MADAGASKARS MILJÖPROBLEM

Medan Madagaskar är känt för sina märkliga djur och vackra skogar, så har stora delar av landet drabbats av svåra skador på miljön. Många av öns regnskogar har huggits ner, medan värdefull matjord som är viktig för att odla grödor på försvinner på grund av erosion. Eftersom Madagaskar är ett av världens fattigaste länder så är befolkningens dagliga överlevnad beroende av naturresursanvändning. De flesta madagasker har aldrig möjlighet att bli läkare, datorprogrammerare, fabriksarbetare, eller sekreterare; de måste leva på den mark som omger dem, genom att använda de resurser som de kan hitta. Deras fattigdom kostar landet och världen genom förlusten av öns endemiska biologiska mångfald.

Madagaskars största miljöproblem omfattar:

  1. Skogsskövling och förstörelse av livsmiljöer
  2. Jordbruksrelaterade bränder
  3. Erosion och jordmånsnedbrytning
  4. Överexploatering av levande resurser, inklusive jakt och överinsamling av arter i naturen.
  5. Introduktion av främmande arter.


Flygfoto av jorderosion på västra Madagaskar


< Previous Page | Main Page | Next Page >

Page 19 of 27