MADAGASKARS FLORA

Madagaskar är hem för så många som 12 000 växtarter – 70‑80% av dessa är endemiska - vilket gör den till en av de mest varierande flororna på planeten.

En av Madagaskars mest kända växter är baobabträdet (också känt som apbrödsträdet), som ser ut som ett träd som växer upp och ned. Baobaber finns vanligtvis i de torrare delarna av Madagaskar. De har anpassat sig till sin miljö genom att lagra stora mängder vatten i sina uppsvällda stammars ekosystem. Lokalbefolkningen drar fördel av denna vattenreservoar när de är törstiga.

Madagaskar är också hemvist för ett helt unikt ekosystem - ett som inte finns någon annanstans på jorden. Belägen i den torra sydvästra delen av ön är den Taggiga skogen (Spiny Forest), anmärkningsvärd eftersom nästan alla växtarter där är täckta med vassa taggar. Även om dessa växter liknar kaktusar så är de inte besläktade. Ungefär 95% av arterna som finns i Taggiga öknen (Spiny Desert) är endemiska. Madagaskar har nästan 1 000 kända arter av orkidéer, varav 85% är endemiska.

En av Madagaskars växter används som ett botemedel mot cancer. Rosenskönan har använts för att behandla Hodgkins sjukdom och barnleukemi.

Baobabträd i ett risfält


< Previous Page | Main Page | Next Page >

Page 18 of 27