JORDBRUKSBRÄNDER PÅ MADAGASKAR

Varje år så blir så mycket som en tredjedel av Madagaskar satt i brand, när jordbrukare anlägger bränder för att röja mark för jordbruk och betesmark. Bränderna sprids ofta till angränsande vildmarker och orsakar skador på öns unika ekosystem.

< Previous Page | Main Page | Next Page >

Page 21 of 27