PROBLÉMY SO ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM NA MADAGASKARE pre deti

Aj keď Madagaskar je známy pre svoje neobyčajné živočíchy a prekrásne lesy, životné prostredie vo väčšine krajiny je ťažko poškodené. Veľa dažďových lesov na ostrove bolo vyrúbanch, zatiaľ čo vzácna orná pôda dôležitá na pestovanie plodín sa stráca kvôli erózii. Keďže Madagaskar patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta, prežitie ľudí zo dňa na deň závisí na využívaní prírodných zdrojoch Väčšina Malgašov nikdy nemá možnosť stať sa lekárom, počítačovým programátorom, továrenským robotníkom alebo sekretárkou; musia sa živiť tým, čo ich obklopuje; využívať akékoľvek prístupné zdroje. Ich chudobá stojí krajinu a svet stratu endemickej biologickej rozmanitosti ostrova.

Hlavné problémy životného prostredia na Madagaskare sú:  1. Odlesňovanie a ničenie prirodzeného prostredia

  2. Poľnohospodárske vypaľovanie

  3. Erózia a degradácia pôdy

  4. Zneužívanie živých prírodných zdrojov, vrátane lovu a nadmerného odchytu živočíchov a rastlín žijúcich vo voľnej prírode.

  5. Zavádzanie nových druhov živočíchov a rastlín.< predchádzajú a strana | hlavná strana | ďalšia strana >

Page 19 / 27

Preklad: Michaela Yaakobi