قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

آزمون ماداگاسکار (برای کودکان)

حالا زمان آن است که ببینید چقدر درباره ماداگاسکار آموخته اید.

یا به سراغ منابع بیشتری درباره ماداگاسکار بروید. جغرافیا
۱. ماداگاسکار _________ جزیره بزرگ دنیا است.
۲. ماداگاسکار جزیره ای است در اقیانوس _________ و در نزدیکی ساحل _________ .
۳. درست یا غلط. ماداگاسکار کمی بزرگتر از ایالت کالیفرنیا است.

تاریخ
۴. ماداگاسکار یکی از مستعمرهای ______________ بود.
۵. درست یا غلط. زمانی دزدان دریایی آبهای اطراف ماداگاسکار را در کنترل خود داشتند.
۶. درست یا غلط. اولین اروپایی شناخته شده که ماداگاسکار را دید٬ یک ناخدای پرتقالی بود که در راه رفتن به هند متوجه جزیره شد.

اقتصاد
۷. ماداگاسکار برای داشتن ____________ ٬ادویه ای که از یک نوع ارکیده بدست می آید و برای طعم دادن در بستنی استفاده میشود بسیار مشهور است. ۸. ____________ محبوب ترین غذا در ماداگاسکار است.

مردم
۹. مردم ماداگاسکار _______________ نامیده میشوند.
۱۰. مردم ماداگاسکار به زبانی صحبت میکنند که از _______________ می آید.
۱۱. امروزه ماداگاسکار یک کشور _______________ است و این بدان معناست که همه حق رآی دارند.

قسمت ۷: حیات و حش

۱۲. لیمرها از ____________ هستند و با میمونها و بوزینه ها ارتباط دارند.
۱۳. فسا یک ____________ است و به همین دلیل تنها حیوانات دیگر را می خورد. لیمرهای دم حلقه ای گیاه خوار هستند و به همین دلیل آنها ترجیحا میوها٬ برگها و گلها را میخورند.
۱۴. _____________ مارمولکهایی هستند که توانایی تغییر رنگ دارند.
۱۵. بزرگترین لیمر _____________ است.
۱۶. ۷۵٪ حیوانات ماداگاسکار _____________ هستند٬ یعنی در هیچ کجای دیگر دنیا یافت نمی شوند.
۱۷. درست یا غلط. در ماداگاسکار هیچ ماری که برای انسان خطرناک باشد وجود ندارد.
۱۸. درست یا غلط. لیمرها در آفریقا هم پیدا میشوند.
۱۹. درست یا غلط. گکو میتواند رنگ خود را برای ابراز احساسات تغییر دهد.
۲۰. درست یا غلط. قورباغه گوجه فرنگی ماده سمی از خود ترشح میکند تا از دست شکارچیان در امان باشد.
۲۱. زمانی پرنده بزرگ فیلی در ماداگاسکار زندگی میکرد اما_________________ شد. بنابراین دیگر این پرنده در ماداگاسکار وجود ندارد.

گیاهان
۲۲. درست یا غلط. از گل پروانش رزی در درمان سرطان استفاده می شده است.
۲۳. درست یا غلط. کاکتوس به صورت طبیعی در جنگلهای سوزنی ماداگاسکار یافت میشود.
۲۴. درخت باوباب آب را در تنه خود ذخیره میکند.

محیط زیست

۲۵. جنگلهای ماداگاسکار به دلیل _____________________ ناپدید میشوند.
۲۶. تعداد زیادی از خزندگان و دوزیستان ماداگاسکار برای ___________ جمع آوری میشوند.
۲۷. ___________خاک به اقتصاد ماداگاسکار صدمه میزند و باعث کاهش محصولات میشود.
۲۸. درست یا غلط. بوشمیت به معنای کشتن حیوانات وحشی برای گوشت آنان است.
۲۹. درست یا غلط. ماداگاسکار یکی از بهترین سیستمها را در بین پارکهای حیات وحش آفریقا دارد.
۳۰. درست یا غلط. اکوتوریسم میتواند به حفاظت از محیط زیست ماداگاسکار کمک کرده و باعث ایجاد شغل برای مردم محلی شود.<< | ابتدا | >>

12 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009