قسمت ۱: مقدمه   |   قسمت ۲: جغرافیا   |   قسمت ۷: حیات و حش   |   قسمت ۱۸: گیاهان   |   قسمت ۱۹: محیط زیست   |   

آب و هوای ماداگاسکار (برای کودکان)


نهری درجنگلهای انبوه ماداگاسکار
بدلیل جغرافیای ماداگاسکار آب وهوای آن بسیار متفاوت است. معمولا ماداگاسکار دو فصل دارد: یک فصل گرم بارانی از نوامبر تا آپریل و یک فصل خنک تر و خشک از می تا اکتبر.

ساحل شرقی مرطوب ترین نقطه جزیره است که جنگلهای انبوه جزیره در آن منطقه قرار دارد. این منطقه همچنین به صورت دوره ای توسط طوفانهای گرمسیری و تندبادها تخریب میشود.

مناطق مرتفع مرکزی به مراتب خنک تر و خشک تر و محل کشاورزی ماداگاسکار مخصوصا برنج هستند.

ساحل غربی محل جنگلهای خزان کننده است. درختان خزان کننده تمام برگان خود را در ۶ تا ۸ ماه خشک از دست میدهند.

وقتی باران شروع میشود این جنگلها به دریای سبز درخشانی تبدیل میشوند. جنوب شرقی ماداگاسکار خشک ترین آب و هوای جزیره را دارد. می توان قسمت هایی از این منطقه را به دلیل باران اندک ٬ صحرا در نظر گرفت.<< | ابتدا | >>

3 / 25

ترجمه توسط حمید رضا رستگار

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009