MADAGASKARS GEOGRAFI

Med en yta som är något större än Kalifornien så är Madagaskar världens fjärde största ö efter Grönland, Nya Guinea och Borneo. Med sitt läge i västra Indiska oceanen så är Madagaskar nästan så långt bort från USA:s västkust som man kan komma.

Flyget till Antananarivo, Madagaskars huvudstad, från San Fransisco tillryggalägger ungefär 11 000 engelska miles eller 17 700 km, och tar minst 23 timmar i luften.

Madagaskar kan delas in i fem geografiska områden: Östkusten, Tsaratananamassivet i norr, centrala höglandet, västkusten, och sydvästra delen. Centrala höglandet sträcker sig längs hela ön, och är mellan 2 600 och 5 800 fot (800 till 1 800 meter) över havet. Tsaratananamassiv-regionen i norra änden av ön har det högsta berget på ön.

Madagaskar kallas ofta "Den stora röda ön" på grund av dess röda jordmån, som vanligtvis är dålig för jordbruk.

Madagaskar har också några intressanta kalkstensformationer i de västra och norra delarna.

Tsingy är namnet på dessa formationer, som är resultatet av åratals regnfall som orsakar kalkstenen att erodera.NASA-satellitbild av Madagaskar


NASA-satellitbild av Madagaskar


< Previous Page | Main Page | Next Page >

Page 2 of 27