EN ÖVERSIKT ÖVER MADAGASKAR

Madagaskar är en ö som ligger utanför södra Afrikas östkust i Indiska oceanen.

Som världens fjärde största ö så är Madagaskar något större än Frankrike, men något mindre än Texas.

Madagaskar har varit isolerad från Afrika i över 150 miljoner år. På grund av detta så finns de flesta av växterna och djuren på ön inte någon annanstans på jorden.

På grund av dess avlägsenhet så blev inte Madagaskar bosatt av människor förrän för ungefär 2 000 år sedan. Madagaskerna - namnet på folkslaget på ön - härstammar från indonesier som tog sig över Indiska Oceanen. Araber och afrikaner anlände senare och gjorde viktiga bidrag till de unika seder och bruk som finns på ön.

Efter en period som präglades av närvaron av pirater längs den östra kusten, så koloniserades Madagaskar av fransmännen i slutet av 1800-talet. Madagaskar vann sin självständighet på 1960-talet, och är idag en demokratisk stat.

Madagaskars djur- och växtliv Ungefär 75% av Madagaskars arter är endemiska, vilket betyder att de inte finns någon annanstans i världen.

Ön är hemvist för konstiga djur, som till exempel lemurer (en grupp av primater), tanrekar (som liknar taggiga igelkottar), färgglada kameleonter, den puma-liknande fossan, och en lång rad andra varelser. På grund av miljöförstöring och jakt så är tyvärr många av Madagaskars unika djurarter idag hotade av utrotning.

NASA-satellitbild av Afrika. Madagaskar är omringad i rött.


NASA-satellitbild av Afrika. Madagaskar är omringad i rött.


< Previous Page | Main Page | Next Page >

Page 1 of 27