HOSPODÁRSTVO NA MADAGASKARE pre deti

Madagaskar je jednou z najchudobnejších krajín na svete. Hospodárstvo krajiny je prevažne založené na poľnohospodárstve, baniach, rybolove a výrobe oblečenia. Jedným z najznámejších tovarov Madagaskaru je vanilka, ktorá pochádza z orchideí a používa ako korenie. Rast kapsičiek vanilky trvá minimálne dva roky, takže je dosť drahá.

Aj najpriek relatívne vysokej cene vanilky priemerný Malgaš zarobí približne $1 za deň, zatiaľ čo 70% Malgašov žije pod hranicou chudoby. Takmer polovica detí z Madagaskaru pod päť rokov trpí podvýživou.

Prečo je Madagaskar taký chudobný? Je tomu tak z viacerých dôvodov. Vláda pod vedením diktátora Didiera Ratasikaru bola skorumpovaná a privlastnila si väčšinu peňazí, ktoré boli poslané na pomoc Madagaskaru ostanými krajinami. Hospodársky kolonializmus Francúzov znamenal, že hospodárstvo bolo tesne prepojené s ťažbou prírodných zdrojov (drevo, baníctvo, rybolov). Tieto zdroje sa vyčerpajú, takže dlhodobý hospodársky rast nie je podporovaný. Nedostatok infraštruktúry, hlavne ciest, sťažuje farmárom prevoz ich plodín na trhy, zatiaľ čo geografická izolácia Madagaskaru so zvyškom sveta zvyšuje náklady na obchodovanie. Všetko, čo Madagaskar vyprodukuje, alebo chce kúpiť od ostatných krajín musí byť dopravené buď loďou alebo lietadlom. Nedostatočný vzelávací system sťažuje mladým Malgašom hľadanie práce mimo poľnohospodárskeho sektora a len veľmi málo ľudí v Madagaskare má prístup k technológii alebo internetu. Naviac, škody na životnom prostredí obmedzili Madagaskarských farmárov v produkovaní veľkého množstva potravín. Všetky tieto činitele prispievajú k chudobe Madagaskaru.

Napriek tomu, ešte nie je všetko stratené. V roku 2005 Madagaskar oznámil že sa na ostrove našlo veľké množstvo ropy. Ropa bude pravdepodobne kľúčovým parametrom v budúcnosti hospodárstva Madagaskaru spolu s ťažbou, produkciou drahých kameňov (Madagaskar má veľa zafírov) a turizmom. Je nádej, že ekoturizmus (forma turistiky, ktorá minimalizuje dopad na životné prostredie), pomôže Madagaskarskému hospodárstvu v raste popri ochrane jeho prírodných území a divočiny.

< predchádzajú a strana | hlavná strana | ďalšia strana >

Page 6 / 27

Preklad: Michaela Yaakobi