Madagaskaru   |   Zeměpis   |   Obyvatelé   |   Příroda   |   Rostlinstvo   |   Prostředí   |   English

ODLESŇOVÁNÍ NA MADAGASKARU - Madagaskar


Letecký pohled na erozi způsobenou kácením pralesů
Odlesňování Madagaskaru je důsledkem tří hlavních činností: “slash and burn” hospodaření, těžby dřeva a produkce paliva a dřevěného uhlí.

Slash-and-burn hospodaření
Slash-and-burn hospodaření, známé pod místním názvem tavy, je důležitou součástí Malgašské kultury a ekonomiky. Tavy se využívá při přeměně tropických pralesů na rýžová pole. Jeden nebo dva akry pralesa se vykácí, vypálí a osází rýží. Po jednom až dvou letech hospodaření se pole nechají stát ladem na dalších 4-6 let a poté se celý proces opakuje. Po 2-3 takovýchto cyklech je půda zcela vyčerpána a bez živin a většinou na ní vyrostou keříky nebo tráva. Nová vegetace však často neudrží půdu na svazích a dochází zde k erozi a sesuvům půdy.

Pro mnoho Malgašů je tavy nejvýhodnější způsob, jak zabezpečit vlastní rodiny. Lidé, kteří přežívají ze dne na den se v podstatě nezajímají o dlouhodobé následky jejich činů. Viděno jejich perspektivou, pokud je volně k dispozici půda, raději ji využijí oni sami dříve než ji zabere jejich soused. Tavy má i duchovní a kulturní základ. Tvrdí se, že znásobuje peněžní i nutriční hodnotu rýže jakožto plodiny.

Těžba stavebního dřeva
Těžba stavebního dřeva představuje závažný problém u pralesů na východě Madagaskaru, hlavně na poloostrově Masoala. Vysoká cena Malgašského tvrdého dřeva (především ebenu a palisandru může na mezinárodním černém trhu dosáhnout až $2,000 za tunu) je jedním z faktorů, které z nelegální těžby dřeva dělají zásadní problém hlavně v chráněných oblastech.

Produkce paliva a dřevěného uhlí
Endemické ostnaté lesy na Magadaskaru jsou káceny pro výrobu dřevěného uhlí alarmující rychlostí. Místní obyvatelé se snaží přivydělat si prodejem malých otýpek u okrajů silnic. Hlavně v jihozápadním Madagaskaru jim jako nejbližší rostlinný zdroj slouží velkolepý strom Alluaudia.
< Předchozí strana | Hlavní stránka | Další stránka >

20 z 26

Překlad: Vlasta BurmazovaWildMadagascar | Fotos

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2011