Madagaskaru   |   Zeměpis   |   Obyvatelé   |   Příroda   |   Rostlinstvo   |   Prostředí   |   English

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MADAGASKARU A NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY - Madagaskar


Letecký pohled na eroze v západní části Madagaskaru
I když je Madagaskar pověstný svými zvláštními živočichy a překrásnými květinami, část životního prostředí této země je velmi zdevastována. Byly vykáceny ohromné plochy pralesů a vzácná orná půda nezbytná pro pěstování plodin mizí v důsledku erozí. Protože je Madagaskar jednou z nejchudších zemí světa, každodenní život místních obyvatel a jejich přežití závisí na využívání přírodních zdrojů. Většina Malgašů nikdy nebude mít možnost stát se doktorem, počítačovým programátorem, pracovníkem v továrně nebo sekretářkou. Musí vyžít s tím, co nabízí ostrov, který obývají a se zdroji, které jim poskytuje. Za jejich chudobu platí celý okolní svět daň tím, že se tato jedinečná endemická biodiversita pomalu vytrácí.

Největší problémy Madagaskaru jsou:
  1. Kácení pralesů a ničení přirozeného prostředí
  2. Zemědělské požáry
  3. Eroze a ztráta orné půdy
  4. Zneužívání přírodních zdrojů (např. neregulovaný lov) a nadměrný odchyt živočichů pro sběratelské účely.
  5. Zavádění nových druhů
< Předchozí strana | Hlavní stránka | Další stránka >

19 z 26

Překlad: Vlasta BurmazovaWildMadagascar | Fotos

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2011