Madagaskar   |    zemljopis   |    ljudi   |    divlji život   |    flora   |    okoliš   |    engleski

OČUVANJE MARAGASKARSKOG OKOLIŠA za djecu - Madagaskar


Baobab pri zalasku sunca
Iako Madagaskar ima velike probleme u očuvanju okoliša, mnogi ljudi vrlo teško rade da bi očuvali njegove šume i domaće vrste. Danas Madagaskar ima jedan od najboljih sustava parkova u Africi i zemlja se trudi privući što više eko-turista. Eko-turisti su putnici koje zanima priroda i domaća kultura i žele što više smanjti svoj utjecaj na okoliš. Eko-turizam pomaže gospodarstvu Madagaskara dajći mogućnosti zaposlenja domaćem stanovništvu kao vodiča, kuhara i nosača istovremeno osiguravajući novac za napore u očuvanju okoliša.< prethodna stranica | prva stranica | sljedeća stranica >

25 / 26

prevedeno od Dean Baric (CroForumi.com)WildMadagascar | Fotos

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009