Madagaskar   |    zemljopis   |    ljudi   |    divlji život   |    flora   |    okoliš   |    engleski

UVOĐENJE STRANIH VRSTA NA MADAGASKAR za djecu - Madagaskar


Rijeka Manambolo
Uvođenje stranih vrsta dovelo je do uništenja mnogih endemskih vrsta na Madagaskaru. Najbolji primjer štete do koje je dovelo uvođenje stranih vrsta se vidi u otočnim rijekama i jezerima. Prilagodljiva i agresivna tilapia, koja je uvezena radi prehrane, uništila je i zamijenila domaće vrste ciklida.< prethodna stranica | prva stranica | sljedeća stranica >

24 / 26

prevedeno od Dean Baric (CroForumi.com)WildMadagascar | Fotos

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009