UVOĐENJE STRANIH VRSTA NA MADAGASKAR za djecu

Uvođenje stranih vrsta dovelo je do uništenja mnogih endemskih vrsta na Madagaskaru. Najbolji primjer štete do koje je dovelo uvođenje stranih vrsta se vidi u otočnim rijekama i jezerima. Prilagodljiva i agresivna tilapia, koja je uvezena radi prehrane, uništila je i zamijenila domaće vrste ciklida.

Rijeka Manambolo


< prethodna stranica | prva stranica | sljedeća stranica >

/ 24 of 27

prevedeno od Dean Baric (CroForumi.com)