Madagaskar   |    zemljopis   |    ljudi   |    divlji život   |    flora   |    okoliš   |    engleski

MADAGASKAR - Madagaskar

ŠETNJA PO MADAGASKARU za djecu

Dobro došli na interaktivnu šetnju po Madagaskaru!

1. dio: uvod
2. dio: zemljopis
3. dio: klima
4. dio: ljudi
5. dio: povijest
6. dio: gospodarstvo
7. dio: divlji život
8. dio: divlji život - lemuri
9. dio: divlji život - mesojedi
10. dio: divlji život - sisavci
11. dio: divlji život - ptice
12. dio: - žabe
13. dio: divlji život - gmazovi
14. dio: divlji život - gušteri
15. dio: divlji život - zmije
16. dio: divlji život - ribe
17. dio: divlji život - beskralješnjaci
18. dio: flora
19. dio: okoliš
20. dio: okoliš – uništavanje šuma
21. dio: okoliš - vatre
22. dio: okoliš - erozija
23. dio: okoliš – prekomjerno iskorištavanje
24. dio: okoliš – invazivne vrste
25. dio: okoliš - očuvanje
26. dio: kviz
< prethodna stranica | prva stranica | sljedeća stranica >

0 / 26

prevedeno od Dean Baric (CroForumi.com)WildMadagascar | Fotos

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009