MADAGASKARS FISKAR

Madagaskars fiskarter är några av de mest utrotningshotade på planeten. Förlust av livsmiljöer - i synnerhet omvandlingen av inhemsk växtlighet till risfält - i kombination med erosion till följd av kalhuggning och införandet av främmande arter har ödelagt endemiska arter. Flera av Madagaskars unika arter finns inte längre i vilt tillstånd.

Madagaskar är omgivet av korallrev som understödjer en rik variation av havsfauna, inklusive fiskar.Tilapia i en damm. Tilapia är en inplanterad art som har gjort stor skada på vatten-ekosystemen på Madagaskar. Många inhemska fiskarter på Madagaskar har blivit utrotade på grund av tilapia.


< Previous Page | Main Page | Next Page >

Page 16 of 27