DRANCOVANIE ŽIVÝCH PRÍRODNÝCH ZDROJOV NA MADAGASKARE pre deti

Pôvodné druhy živočíchov a raslín na Madagskare agresívne lovené a zberané obyvateľmi zúfalo sa snažiacimi postarať sa o svoje rodiny. Aj keď chovanie lemurov ako domácich zvierat je zakázané od roku 1964, lemure sú dnes lovené pre bushmeat (mäso z bušu) v oblastiach, kde nie sú chránené miesnym tabu nazývaným fady. Bodlíny a mäsožravce sú všeobecne lovené ako zdroj proteínu.

Plazy a obojživelníky sú odchytávané s nadšením pre medzinárodný trh s domácim zvieratami. Chameleóny, gekony, hady a korytračky sú najčastejším terčom.

Vodstvo naokolo Madagaskaru slúží na rybolov a je dôležitým zdrojom príjmu pre dedinčanov. Žiaľ, rybolov je nedostatočne kontrolovaný a regulovaný. Zahraničné rybárske lode zasahujú do rybárskych oblastí, zanechávajúc tak miestnych obyvateľov a morskú faunu v horších častiach. Kvóty žralokov, morských uhoriek a homárov, ktoré sa môžu loviť stúpajú neudržateľným tempom.

< predchádzajú a strana | hlavná strana | ďalšia strana >

Page 23 / 27

Preklad: Michaela Yaakobi