Madagaskaru   |   Zeměpis   |   Obyvatelé   |   Příroda   |   Rostlinstvo   |   Prostředí   |   English

DRANCOVÁNÍ ŽIVÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ NA MADAGASKARU - Madagaskar


Těžba dřeva je jeden ze způsobů, jak získat prostředky na obživu
Původní živočišné a rostlinné druhy Madagaskaru jsou neúprostně ničeny obyvateli, kteří se snaží zajistit obživu pro vlastní rodiny. I když od roku 1964 je zabíjení lemurů a jejich chování jako domácích zvířat nelegální, v dnešní době jsou lemuři loveni pro maso v oblastech, kde nejsou chráněni místním zákazem ‘fady’. Rovněž bodlíni a další masožravci jsou loveni jako zdroj potravy.

Plazi a obojživelníci jsou s nadšením odchytáváni pro mezinárodní obchod se zvířaty. Nejvyhledávanější artiklem jsou chameleoni,gekoni, hadi a želvy.

Okolní moře je velmi bohaté na mořský život a je tedy důležitým zdrojem příjmů pro místní obyvatele. Rybolov je však bohužel nedostatečně kontrolován a regulován. Dochází tedy k tomu, že rybářské čluny z okolních zemí se zaměřují na bohaté rybářské oblasti zanechávajíce tak místním obyvatelům místa s ochuzenou mořskou faunou. Počet ulovených žraloků, sumýšů a humrů neustále stoupá strmým tempem.
< Předchozí strana | Hlavní stránka | Další stránka >

23 z 26

Překlad: Vlasta BurmazovaWildMadagascar | Fotos

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2011