Madagaskaru   |   Zeměpis   |   Obyvatelé   |   Příroda   |   Rostlinstvo   |   Prostředí   |   English

RYBY NA MADAGASKARU - Madagaskar


Tilápie v jezírku. Tilápie jsou cizí druh, který ve vodním ekosystému Madagaskaru napáchal veliké škody. Mnoho původních druhů ryb na Madagaskaru bylo telápiemi vyhubeno.
Ryby na Madagaskaru jsou jedni z nejvíce ohrožených druhů na planetě. Endemické druhy ohrožuje především ztráta přirozeného prostředí – hlavně přeměna přirozené vegetace na rýžové pole, dále eroze, jež vzniká jako důsledek neustálého odlesňování a konečně zavádění exotických druhů. Několik jedinečných živočišných druhů již z madagaskarské přírody nenávratně vymizelo.

Madagaskar lemují korálové útesy, které napomáhají rozmanitosti mořského života, ryby nevyjímaje.
< Předchozí strana | Hlavní stránka | Další stránka >

16 z 26

Překlad: Vlasta BurmazovaWildMadagascar | Fotos

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2011