Madagaskaru   |   Zeměpis   |   Obyvatelé   |   Příroda   |   Rostlinstvo   |   Prostředí   |   English

LEMUŘI NA MADAGASKARU - Madagaskar


Lemur kata na Madagaskaru.
Lemuři jsou řád primátů, kteří se vyskytují pouze na ostrově Madagaskar. V současnosti rozlišujeme asi 60 druhů lemurů, které můžeme nalézt prakticky ve všech lokalitách na ostrově. Díky kácení pralesů a lovení je bohužel mnoho lemurů ohroženo vyhubením. Mezi známější druhy lemurů patří:


Індрі

Sifaka di Verreaux

Lemuri dalla coda ad anelli

Microcebi

Lepilemure sportivo o lemure donnola
Ksukol ocasatý
Ksukol ocasatý je jedním z nejpodivnějších tvorů na světě. Tento noční a samotářský tvor vypadá jako směsice různých zvířat. Ksukol připomíná velkou domácí kočku s tváří fretky či lasice, má netopíří uši s nimiž hýbe nezávisle na sobě, postupně dorůstající zuby jako je mají hlodavci, pronikavé zelené oči a černé přední tlapy s kostnatým prostředníčkem připomínajícím uschlou větvičku. Tímto prstem ksukol vyhledává larvy hmyzu schované hluboko v kůře stromů, semínka a ovoce. Jak šplhá po větvích, ťuká na kůru a naslouchá přitom ozvěnám z dutin stromů. Pokud zaslechne zvuk něčeho potencionálně chutného, ohlodá kůru a tak se dostane ke své kořisti. Díky ztrátě přirozeného prostředí a lovu patří dnes ksukol mezi ohrožené druhy. Lidé v některých oblastech věří, že ksukolové přinášejí neštěstí a proto je zabíjejí, kdykoliv se s nimi setkají.

Indri
Indri je největší žijící lemur. Černobílý indri je pověstný vydáváním hlasitých skřeků, které připomínají písně keporkaků. Živí se ovocem a listím v korunách deštných pralesů východního Madagaskaru. Indri dnes patří mezi ohrožené druhy. Největší hrozbou je pro něj odlesňování.

Sifaka malý
Sifaka malý obývá suché pralesy v západním a jižním Madagaskaru. Živí se listím, ovocem a květinami. Sifaky jsou velmi hluční a dorozumívají se škálou pokřiků, přesto jsou spíše známi jako "tančící lemuři" a to pro jejich zvláštní způsob pohybu na otevřeném terénu. Nepohybují se na čtyřech končetinách – místo toho balancují pouze na zadních a přední mají zvednuté vysoko do vzduchu.

Lemur kata
Lemur kata je nejznámější ze všech lemurů. Obývá polosuché lesy v jižní a západní části Madagaskaru a živí se ovocem, květinami, listím a kůrou stromů.

Maki trpasličí
Maki trpasličí jsou drobné opičky, které jsou rozšířené po celém Madagaskaru. Maki jsou noční zvířátka, která se živí hmyzem, drobnými obratlovci, ovocem a květinami. Jsou pověstní vydáváním švitořivých skřeků a bláznivými honičkami. Nejmenším primátem na světě je maki zakrslý (Microcebus myoxinus). Maki trpasličí jsou zkoumány pro možnou léčbu Alzheimerovy choroby.

Lemuři noční
Čeleď lemurovití noční zahrnuje sedm známých druhů lemurů. Žádný z nich však není hravý ani se nepodobá lasičce. Během dne je často spatříte odpočívat v dutinách stromů. Aktivní a velmi hluční jsou hlavně v noci.

< Předchozí strana | Hlavní stránka | Další stránka >

8 z 26

Překlad: Vlasta BurmazovaWildMadagascar | Fotos

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2011