Madagaskaru   |   Zeměpis   |   Obyvatelé   |   Příroda   |   Rostlinstvo   |   Prostředí   |   English

OBYVATELÉ MADAGASKARU - Madagaskar


Otec z kmene Bara s dcerou poblíž parku Isala. Madagaskar
O tom kdo jako první osídlil Madagaskar se vedou debaty. Někteří antropologové se domnívají, že ostrov osídlili před 2,000 lety Indonésané a nikoliv Afričané. Obyvatelé africké pevniny prý na ostrov přišli mnohem později.

Jiní naznačují, že obyvatelé Madagaskaru jsou potomci Indonésanů a Afričanů, kteří se smíchali ještě před příchodem na izolovaný ostrov. Ať už tomu bylo jakkoliv, většina odborníků se shoduje v tom, že první obyvatelé Madagaskar osídlili poměrně nedávno (neexistují žádné důkazy o době kamenné na Madagaskaru) a že ostatní skupiny (Arabové a Indové) přišli při pozdějších migracích.

Rozmanitý původ Malgašů (název používaný pro obyvatele Madagaskaru) vytvořil zajímavou sbírku kultur, které čerpají z jihovýchodní Asie, Indie, Afriky a z Blízkého Východu. Prvky z Indonésie jsou patrné v Malgašské kultuře hlavně v jazyce – který je příbuzný nářečí z Bornea (ostrov v Indonésii) – a dále v náboženských vyznáních a stravě založené na rýži. Rýže je typické jídlo pro Madagaskar a mnoho Malgašů ji jí jako přílohu ke každému jídlu. Velmi populární je také hovězí maso, přestože je poměrně drahé.Zebu na Madagaskaru pochází z Indie, ale svědčí o africkém kulturním vlivu na obyvatele ostrova.

Fyzický vzhled obyvatelů, jejich náboženské praktiky a tradice jsou v rámci země velmi regionálně omezené – nejsilnější pojítko mezi Malgaši je používání společného jazyka. V současnosti žije na Madagaskaru více než 20 národnostních skupin, např. etnikum Merina, jehož příslušníci se podobají Indonésanům a žijí v kopcovitých oblastech nebo etnikum afrického původu Sakalava žijící na západním pobřeží ostrova, či etnikum Antaimoro arabského původu obývající východní pobřeží.

Madagaskar je ostrov s mimořádným kulturním bohatstvím. Je to místo, na kterém jsou předkové součástí přítomnosti, stejně jako vlastní minulosti; kde jsou pověry a tradice často upřednostňovány před zákony; a kde se volně mísí náboženství západního světa se světem magie a jedinečných pohřebních zvyklostí.

V současnosti žije na Madagaskaru asi 18 miliónů obyvatel.
< Předchozí strana | Hlavní stránka | Další stránka >

4 z 26

Překlad: Vlasta BurmazovaWildMadagascar | Fotos

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2011