Madagaskaru   |   Zeměpis   |   Obyvatelé   |   Příroda   |   Rostlinstvo   |   Prostředí   |   English

ZÁKLADNÍ PŘEHLED O MADAGASKARU - Madagaskar


Pohled na Afriku ze satelitu NASA. Madagaskar je zvýrazněn červeně.
Ostrov Madagaskar se nachází v Indickém oceánu u východního pobřeží jižní Afriky. Je to čtvrtý největší ostrov na světě. Madagaskar je o něco větší než Francie, ale menší než Texas.

Madagaskar je izolovaný od Afriky již více než 150 miliónů let. Z tohoto důvodu se většina ostrovních rostlin a živočichů nevyskytuje nikde jinde na Zemi.

Vzhledem ke špatné dostupnosti byl Magadaskar osídlem lidmi pouze přibližně před 2000 lety. Malgaši – název pro obyvatele ostrova – jsou potomci Indonésanů, kteří přepluli Indický oceán a tak se dostali na ostrov. Později ostrov osídlili Arabové a Afričané, kteří významně přispěli k jedinečnému kulturnímu bohatství ostrova.

Po období poznamenaném přítomností pirátů podél východního pobřeží se na konci 19. století stal Madagaskar kolonií Francie. Ostrov získal svou nezávislost roku 1960 a dnes je demokratickým státem.

Příroda na Madagaskaru

Přibližně 75% druhů na Madagaskaru jsou druhy endemické, což znamená, že se nevyskytují nikde jinde na světě. Ostrov je domovem pro neobvyklé živočichy jako jsou lemuři (skupina primátů), bodlíni (jsou podobní ježkům), zářivě zbarvení chameleoni, fossy, které se podobají pumám a mnoho dalších živočichů. Vzhledem k lovu a k tomu, že dochází k ničení jejich přirozeného prostředí, je mnoho z těchto jedinečných druhů dnes na pokraji vyhynutí.


< Předchozí strana | Hlavní stránka | Další stránka >

1 z 26

Překlad: Vlasta BurmazovaWildMadagascar | Fotos

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2011