Madagaskar   |    zemljopis   |    ljudi   |    divlji život   |    flora   |    okoliš   |    engleski

UNIŠTAVANJE ŠUMA NA MADAGASKARU za djecu - Madagaskar


Pogled iz zrakoplova na eroziju tla do koje je dovelo uništavanje šuma na Madagaskaru u
Uništavanje i nestajanje šuma na Madagaskaru je uglavnom rezultat tri razloga: poljoprivrede bazirane na paljenju površina za obradu, krčenje i proizvodnja drva za gorivo i proizvodnju drvenog ugljena.

Poljoprivreda temeljena na paljenju površina za obradu

Ovaj oblik poljoprivrede, poznat lokalno kao „tavi“ je važan dio madagaskarske kulture i madagaskarskog gospodarstva. Tavi se uglavnom koristi za pretvaranje tropskih prašuma u polja za sadnu riže. Obično se jutro ili dva šume posječe, zapali i zatim se na tom području posadi riža. Nakon godinu ili dvije proizvodnje se to polje ostavlja neuporabljano 4 – 6 godina prije no što se ponovi cijeli proces. Nakon 2 – 3 takva ciklusa, tlo je toliko iscrpljeno da ga jedva opraste trava i grmlje. Na kosinama je ta nova vegetacija obično nedovoljna da bi zadržala plodni sloj i tako dolazi do erozije i propadanja tla.

Tavy poljoprivreda je najnerazumniji način za mnoge Malagežane da si osiguraju hranu sa svoje obitelji i ljude čije dnevno preživljavanje je najvažnije a nemaju brige za dugoročne posljedice svojih aktivnosti. S njihova gledišta je najvažnije da postoje šume za uništavanje koje treba prije susjeda iskoristiti. Tavi za rižišta ima i duhovnu i kulturnu povezanost s povećanjem vrijednosti riže kao žitarice.

Krčenje šuma za iskorištenje drveta

Krčenje šuma u svrhu korištenja drveta je poseban problem u prašumama istočnog Madagaskara, posebno na području poluotoka Masoala. Velika vrijednost madagaskarskog tvrdog drveta (najviše ebanovine i ružinog drveta koje može vrijediti i preko 2.000 $ za tonu!) dovodi i do velikog nelegalnog krčenja šuma u mnogim važnim i zaštićenim područjima.

Proizvodnja drveta i ugljena za loženje

Endemske trnovite šume Madagaskara se sijeku u alarmantnim količinama radi proizvodnje drvenog ugljena. U nastojanju za preživljavanjem prodajom malih količina drvenog ugljena na cestama jugozapadnog Madagaskara, domaće stanovništvo dovodi najbliže biljne izvore do uništenja. Najgore prolazi prekrasno drvo Alluadia.< prethodna stranica | prva stranica | sljedeća stranica >

20 / 26

prevedeno od Dean Baric (CroForumi.com)WildMadagascar | Fotos

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2009