UNIŠTAVANJE ŠUMA NA MADAGASKARU za djecu

Uništavanje i nestajanje šuma na Madagaskaru je uglavnom rezultat tri razloga: poljoprivrede bazirane na paljenju površina za obradu, krčenje i proizvodnja drva za gorivo i proizvodnju drvenog ugljena.

Poljoprivreda temeljena na paljenju površina za obradu

Ovaj oblik poljoprivrede, poznat lokalno kao „tavi“ je važan dio madagaskarske kulture i madagaskarskog gospodarstva. Tavi se uglavnom koristi za pretvaranje tropskih prašuma u polja za sadnu riže. Obično se jutro ili dva šume posječe, zapali i zatim se na tom području posadi riža. Nakon godinu ili dvije proizvodnje se to polje ostavlja neuporabljano 4 – 6 godina prije no što se ponovi cijeli proces. Nakon 2 – 3 takva ciklusa, tlo je toliko iscrpljeno da ga jedva opraste trava i grmlje. Na kosinama je ta nova vegetacija obično nedovoljna da bi zadržala plodni sloj i tako dolazi do erozije i propadanja tla.

Tavy poljoprivreda je najnerazumniji način za mnoge Malagežane da si osiguraju hranu sa svoje obitelji i ljude čije dnevno preživljavanje je najvažnije a nemaju brige za dugoročne posljedice svojih aktivnosti. S njihova gledišta je najvažnije da postoje šume za uništavanje koje treba prije susjeda iskoristiti. Tavi za rižišta ima i duhovnu i kulturnu povezanost s povećanjem vrijednosti riže kao žitarice.

Krčenje šuma za iskorištenje drveta

Krčenje šuma u svrhu korištenja drveta je poseban problem u prašumama istočnog Madagaskara, posebno na području poluotoka Masoala. Velika vrijednost madagaskarskog tvrdog drveta (najviše ebanovine i ružinog drveta koje može vrijediti i preko 2.000 $ za tonu!) dovodi i do velikog nelegalnog krčenja šuma u mnogim važnim i zaštićenim područjima.

Proizvodnja drveta i ugljena za loženje

Endemske trnovite šume Madagaskara se sijeku u alarmantnim količinama radi proizvodnje drvenog ugljena. U nastojanju za preživljavanjem prodajom malih količina drvenog ugljena na cestama jugozapadnog Madagaskara, domaće stanovništvo dovodi najbliže biljne izvore do uništenja. Najgore prolazi prekrasno drvo Alluadia.

Pogled iz zrakoplova na eroziju tla do koje je dovelo uništavanje šuma na Madagaskaru u


< prethodna stranica | prva stranica | sljedeća stranica >

/ 20 of 27

prevedeno od Dean Baric (CroForumi.com)