Madagaskar   |    zemljopis   |    ljudi   |    divlji život   |    flora   |    okoliš   |    engleski

MADAGASKARSKE ŽABE za djecu - Madagaskar


Crvena žaba s Madagaskara.


Smatra se da na Madagaskaru živi više od 300 vrsti riba, od kojih je 99 % endemično, Žabe su jedini vodozemci na Madakaskaru. Tamo nema krastača, daždevnjaka ili vodenjaka.

Tomato frog – Crvena žaba

Crvena žaba, žaba crvena poput rajčice, otpušta ljepljivu izlučevinu koja je štiti od zmija, mačaka i pasa. Ta izlučevina može i kod čovjeka izazvati alergijsku reakciju.

Mantella frogs – Šarene žabe

Ove su žabe među najpopularnijih žaba na tržištu kućnih ljubimaca. Ove neizmjerno lijepe žabe popunjavaju sličnu ekološku nišu kao otrovne strelaste žabe u Južnoj Americi – obje koriste jake boje da bi odvratile svojom otrovnom kožom možebitne grabežljivce.< prethodna stranica | prva stranica | sljedeća stranica >

12 / 26

prevedeno od Dean Baric (CroForumi.com)